Choď na obsah Choď na menu
 


22.10.2013

22. 10. 2013

Kontrolujte deťom hlávky. V škole sa vyskytli vši.

Deti budú písať test z prírodovedy.

ČÍTANIE

Článok Starý Bodrík a vlk str. 30 a 31.

SLOVENSKÝ JAZYK

Učebnica str. 40/6

MATEMATIKA

Dokončiť geometrický obrázok (nevymaľovávať).

Do prázdnych polí vpíš čísla tak, aby sa rovnali súčtu čísel napísaných vo vnútri štvorcov v riadku aj v stĺpci:

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

19

 

12

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

11

 

16

 

 

15