Choď na obsah Choď na menu
 


6.11.2013

6. 11. 2013

Dňa 18.11.2013 je konzultačné triedne rodičovské združenie.  V čase

rodičovského združenia si môžete individuálne prísť pozrieť výtvarné práce

detí, ich testy a prípadne sa so mnou porozprávať. S  rodičmi detí, s ktorými sa potrebujem nevyhnutne rozprávať, pošlem emailom pozvanie.

Prosím, čo najskôr uhradiť zálohu do Švp ( 30 eur ) , najneskôr do 27.11.2013

na číslo účtu : 011472185/0900

                    vs :  052014

                    ks :  0308

              popis :  meno žiaka,  trieda - švp

 

Storno poplatky : 30 - 16 dní pred nástupom : 25 % z uhradenenej zálohy

                               15 - 5  ----------"----------------  : 50 % ----------------"--------------

                               5 a menej dní pred nástupom : 100 %

 

Pozor, nezabudnúť zaplatiť do ZRPŠ!

Rodičovský príspevok 50 eur  posielajte na účet :

 

číslo účtu : 0011472185/0900

konštantný symbol : 558

variabilný symbol : 20132014

 

správa pre prijímateľa : priezvisko a trieda žiaka

 

SLOH

13.11.2013 priniesť prepísané dve slohy básne z učebnice Slovenského jazyka str.50 Ufóni a ufónčatá. Text má byť napísaný krasopisne, bez chýb a písmom, ktoré si deti vymyslia. Jediná podmienka ich tvorivosti je čitateľnosť písma.