Choď na obsah Choď na menu
 


dom.úlohy na jesenné prázdn.

29. 10. 2013

Domácu úlohy zo slovenského jazyka máte tu a z matematiky vo fotoalbume ako naskenovaný obrázok.

SLOVENSKÝ JAZYK

 Doplň správne.

Samohlásky rozdeľujeme na: 1. ______________________________

                       Vymenuj:                  ______________________________

                                                      2. ______________________________

                       Vymenuj:                 _______________________________

 

Napíš päť slov, v ktorých použiješ ä: _________________________________________

_____________________________________________________________________

 Vytvor dvojice z krátkych a dlhých samohlások podľa vzoru. Vymysli slovo, v ktorom sa nachádza daná samohláska.

mama      a    á    slávik

                        é

                  i      í

                  y     

                        ó

                  u