Choď na obsah Choď na menu
 


11.11.2013

11. 11. 2013

MATEMATIKA

1. 5 príkladov na sčítanie s prechodom do 20 (napr. 5 + 9 = )

    5 príkladov na odčítanie s prechodom do 20 (napr. 15 - 9 = )

Deti počítajú iba spamäti a povedia výsledok.

2. Do malého zošita napísať číselný rad od 0 - 30 ( 0,1,2,3 .....30)

3. Práca v pracovnom  zošite:

str.46/1,4

str.47/1.

 

SLOVENSKÝ JAZYK

1.Cvičný diktát: Po chodníku sa vozí Grétka na novej kolobežke. Vlado sa korčuľuje. Iba Ema sedí na múriku. Zlostí sa. Rady by sa povozila, ale nemôže. Musí dávať pozor na bračeka.

2.Zopakovať hlásky:

-To, čo napíšeme je písmeno, to čo vyslovíme je hláska.

- Hlásky delíme na samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky.

-Samohlásky delíme na krátke: a,e,ä,i,y,o,u a dlhé á, é, í, ó, ú.

3.Prepis z knihy. Str. 51/5 diktát.