Choď na obsah Choď na menu
 


12.11.2013

12. 11. 2013

 SLOVENSKÝ JAZYK

- Ústne opakovanie delenia hlások.

- Príprava na test zo slovenského jazyka:

Doplň chýbajúcu samohlásku: v_niec, ab_c_da, p_da (pôda), d_v_ť (deväť), pam_ť, v_ľa, p _ _tok, sv_ _tok, k_ra (kôra)

Napíš tri slová, ktoré začínajú dlhou samohláskou: (úľ, útok, úloha).

Doplň rozlišovacie znamienka: vevericka, uzovka, jastericka, ziadost.

Napíš počet hlások: chobot 5, chuť ___, vietor ___ , chôdza ____ . 

Doplň ä alebo e: m__so, p__čivo, v__zenie, sp__ť, t__raz, d__v__ť, sm__d, m__tro, najm__.

Napíš ako delíme hlásky: (samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky).

 

MATEMATIKA

Pracovný zošit str. 47/ 3 a lienka, str. 48 / 1,2, lienka, str. 49 / 1, 2, 3 (samostatne), 4, 5, 6, 7 a prémia.

Počítať príklady z hlavy.